Verschillende mogelijkheden

                                                 

         
        
           
         

Alle begeleidingsauto's voldoen aan de richtlijn Exceptioneel Transport
en zijn volledig uitgerust met communicatie apparatuur, meetapparatuur, veiligheidskleding, beveiligingsmateriaal en signalisatie.
Alle overige voertuigen voldoen aan de richtlijnen voor werken aan de (autosnel)wegen.


Onze eerste begeleidingsauto (1993)

 

De samensteller/aanbieder van deze Internet-site heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de samensteller/aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Alle teksten,  foto,s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet gekopieerd of gepubliceerd worden.

 Copyright 2000 Spijkergoed BV  Alle rechten voorbehouden