Informatie  

Spijkergoed beschikt over verkeersregelaars in diverse regio's.

Deze verkeersregelaars zijn landelijk bevoegd.

Wilt u meer informatie over de inzet mogelijkheden en prijzen van
Verkeersregelaars

 neem dan geheel vrijblijvend contact op met;

Spijkergoed bv

Postbus 154
55 70 AC  Bergeijk NL

Tel. 00 31 (0)497 - 57 57 57
Fax. 00 31 (0)497 57 54 68
info@verkeersregelaar.nl
info@spijkergoed.nl

De samensteller/aanbieder van deze Internet-site heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de samensteller/aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Alle teksten,  foto,s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet gekopieerd of gepubliceerd worden.

 Copyright 2000 Spijkergoed BV  Alle rechten voorbehouden