Spijkergoed
verkeersbeveiliging
verhuur van botsabsorbersWij beschikken over 6 botsabsorbers met 100 km kussen
en ook geschikt voor provinciale wegen.
Wij
zijn in bezit van PBET, BRL9101 en VCA
 

Deze zijn snel inzetbaar voor
wegwerkzaamheden en calamiteiten.

Voor meer informatie,

Tel. 0497 - 57 57 57
Fax. 0497 - 57 54 68
Email; info@spijkergoed.nl

Meer informatie en foto's op
www.botsabsorberverhuur.nl

      

  De samensteller/aanbieder van deze Internet-site heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de samensteller/aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Alle teksten,  foto,s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet gekopieerd of gepubliceerd worden.

 Copyright 1999 Spijkergoed BV  Alle rechten voorbehouden.